סרטוני וידאו המסע לפולין 2012

 

 

היום הראשון

גוש א - קטעי וידאו מקראקוב

גוש ב - היום הראשון למסע בתי הכנסת

גוש ב - היום הראשון למסע כיכר השילוחים וחומת הגטו

היום השני

גוש א - הקראת שמות

גוש א היום השני למסע אושוויץ 1

גוש א היום השני למסע אושוויץ בירקנאו

גוש ב - היום השני למסע אושויץ1 חלק א

גוש ב - היום השני למסע אושויץ1 חלק ב

גוש ב - היום השני למסע אושויץ1 חלק ג

גוש ב - היום השני למסע אושויץ2 חלק א

גוש ב - היום השני למסע אושויץ2 חלק ב

גוש ב - היום השני למסע אושויץ2 חלק ג

היום השני למסע, טקס משלחתי באושוויץ

היום השלישי

גוש א היום השלישי למסע זבילטובסקה גורה יער הילדים

גוש ב - היום השלישי למסע ז'לטיקובסקה גורה הדרכות קבוצתיות

גוש ב - היום השלישי למסע ז'לטיקובסקה גורה טקס

היום הרביעי

גוש א היום הרביעי למסע כיכר השילוחים

גוש א-יום רביעי למסע-מחנה מיידנק

גוש ב - היום הרביעי למסע מחנה מאיידנק חלק א

גוש ב - היום הרביעי למסע מחנה מאיידנק חלק ב

גוש ב - היום הרביעי למסע מחנה מאיידנק חלק ג

מחנה מיידנק המסע לפולין 2012 בליך תמונה משלחתית

משלחת בליך לפולין 2012 הטקס במיידנק

היום החמישי

גוש א - היום החמישי למסע מחנה ההשמדה טרבלינקה

גוש א היום החמישי למסע טקסים בטרבלינקה

גוש א- היום החמישי למסע בית הקברות היהודי בורשה

גוש ב - היום החמישי למסע בית הקברות היהודי אנדרטה לזכרו של יאנוש קורצאק

גוש ב - היום החמישי למסע בית הקברות היהודי בורשה

גוש ב - היום החמישי למסע מחנה ההשמדה טרבלינקה חלק א

גוש ב - היום החמישי למסע מחנה ההשמדה טרבלינקה חלק ב

קבלת שבת משלחתית

היום השישי

גוש א היום השישי למסע גן קרשינסקי

גוש א היום השישי למסע העיר וארשה

גוש ב - היום השישי למסע בית הכנסת נוזיק

גוש ב - היום השישי למסע חומת הגטו וארשה

היום השישי למסע - עדותה של פרופ' ינינה גולדהר

ערב פולקלור פולני

היום השביעי והאחרון

גוש א הטקס ביער לופוחובה

גוש א היום השביעי והאחרון למסע העיירה טיקוצין

גוש א היום השביעי למסע עדותו של ניצול סוביבור

גוש ב - יער לופוחובה

גוש ב - סיכום המסע דבריה של ענת בלזם

היום השביעי והאחרון למסע גוש א יער לופוחובה

ערב בין דורי