יחידת לימוד: "יש ילדים זיגזג" / דליה רביקוביץ

"היום אני גבעה מחר אני ים. כל יום אני תועה כבאר של מרים, כל יום אני בועה אובדת בנקיקים. היום אני שבלול... מחר אני עץ רם כתמר. אתמול הייתי כוך היום אני צדפית מחר אני מחר."
כישופים-דליה רביקוביץ

"כי יש אנשים עיגולים, ויש אנשים שמיניות, ויש ילדים בצורה של, נניח, משולש, ויש ילדים זיגזג" ("יש ילדים זיגזג"-דוד גרוסמן עמ' 88)
דומה, שמובאות אילו מיטיבות לתאר בשפה הציורית והדימויית את מאפייני גיל ההתבגרות. הביטוי" זיגזג "המצוי בשם הרומאן הוא גם המוטיב המרכזי בדרכו של נונו, גיבור הרומאן המחפש את עצמו בדרך המפותלת ורבת התהפוכות הנכונה לו.

משימה ראשונה:
גיבור הרומאן, נונו, מתעסק רבות בשאלה " מי אני"? בעיית החיפוש העצמי תופסת מקום נרחב ביצירה.
1. תאר את התהליך של החיפוש העצמי. מהי הבעייתיות בתהליך זה? כיצד מתמודד הגיבור עם הבעיות? התשובה תיכתב במחברת ותתבסס על דוגמאות (ציטוטים). היקף ראוי לתשובה - עמוד. מומלץ לעבוד בזוגות.
2. האם נתקלת בסביבתך הקרובה במתבגרים שעברו תהליך דומה? מה המשותף להם ולנונו?

משימה שניה:
1.תאר קשר בין שתי דמויות ברומאן:"יש ילדים זיגזג".
2. כיצד מושפע קשר זה מהאישיות של כל אחת משתי הדמויות?
3. כיצד הוא משפיע על התפתחות העלילה?

התשובה תיכתב במחברת ותתבסס על דוגמאות(ציטוטים).
היקף ראוי לתשובה - עמוד.
מומלץ לעבוד בזוגות.

משימה שלישית:
המשימה הבאה מכוונת אותך לפיתוח כישורי קריאה ביקורתית.
קרא את שלושת הדפים הבאים. ציין שני רעיונות שהופיעו במסמכים הללו שלא כתבת בתשובותיך למשימות הקודמות. לחילופין, ציין שני רעיונות שהופיעו בתשובותיך ולא נמצאו בקישורים.

משימה רביעית:
משימה השוואתית
1. יוצרים רבים כתבו על דמויות מתבגרים הנתונות בקונפליקט בין עולמם האישי, נטיותיהם ורצונותיהם, לבין עולם המבוגרים והמוסכמות החברתיות.
בחר באחת הדמויות הבאות מן היצירות שלמדת וכתוב מה הדומה ומה השונה בינה לבין נונו :
הולדן ב"התפסן בשדה השיפון", נורי ב"תרנגול כפרות", מומו ב"כל החיים לפניו" או ראלף ב"בעל זבוב"

כדי להעשיר את תשובתך עיין במאמר דמויות מתבגרים בספרות ובקולנוע:
במהלך קריאתו ציין לעצמך מספר רעיונות חשובים הקשורים לדמותו של המתבגר ולעולמו המשתנה.
ענה על השאלה במחברתך ובססה על דוגמאות (ציטוטים). היקף ראוי לתשובה - עמוד. מומלץ לעבוד בזוגות.

משימה חמישית:
The story A Summer`s Reading deals with George's Stonoyovitz,
Who is also a teenager who struggles with life.
George says he cant go out with girls because he doesnt have money. This is one example of his conflicts.
George lost his mother when he was young like Nono in the novel we have studied.
What effect would we expect that to have on Georges personality?
What effect does it have on Nono`s personality and way of life?
Go to the following link and see if you could compare other elements that those two stories have in common?
Who gives Nono and George the support they need?
What role do they play in society?
What do they do in order to win people`s admiration and respect?
Can you identify with them?
This page should be done during your English lessons and serves as a review to the story A Summers Reading.

משימה שישית:
היכנס לאחד מהמאמרים הבאים - גיל ההתבגרות, הורים, מתבגרים ומה שביניהם
האם אתה מזדהה עם דעת המחבר? חולק עליו? נמק דעתך.
שתפו את חבריכם בתובנות שלכם לאחר קריאת המאמרים.

עבודה נעימה

מחוון ליחידת האינטרנט:
- 70 תוכן+ קול פנימי (01+06)
- 10 מבנה
- 10 תקינות(צורה חיצונית,לשון)
- 10 פורום + לו"ז.

יחידת הלימוד תוכננה והופקה ע"י המורה לספרות ,רותי שניר במהלך השתלמות בית-ספרית בהנחיית הגב' רחל רקובסקי
ארס פואטי
ספרים וספרות בתיכון באר טוביה
כיצד כותבים תשובה? "יש ילדים זיגזג", גרוסמן.

כללי:
הדף שלפניך מאפשר לך לכתוב תשובה מלאה, של עמוד וחצי פוליו. העיקרון הכללי הוא שעליך לפרק את השאלה לסעיפים ולענות על כל סעיף בפסקה אחת. יחד עם פסקאות הפתיחה והסיום, תתקבל תשובה של 5-6 פסקאות – כלומר – עמוד וחצי פוליו.
את שלב ה"חשיבה" מבצעים לפני שעונים על התשובה. באופן כזה, קל יותר לכתוב ולהתרכז.
חשוב מאד לבצע את השלבים באופן מדויק, ולא לדלג על אף אחד מהם. בהצלחה.
1. קרא היטב את השאלה - פעמיים!
2. בחר יצירה, לפיה תענה על השאלה. למשל: "יש ילדים זיגזג"
3. פרק את השאלה לסעיפי משנה, בהתאם לרומאן שבחרת. הפוך כל סעיף לשאלה. לדוגמה:
השאלה:
תאר קשר בין שתי דמויות ברומאן שלמדת.
כיצד מושפע קשר זה מהאישיות של כל אחת משתי הדמויות, וכיצד הוא משפיע על התפתחות העלילה?

פירוק לסעיפים:
א. תאר קשר בין שתי דמויות ברומאן שלמדת: הקשר בין נונו ליעקב.
ב. כיצד מושפע קשר זה מהאישיות של יעקב?
ג. כיצד מושפע קשר זה מהאישיות של נונו?
ד. כיצד משפיע הקשר בין יעקב לנונו על התפתחות העלילה?

4. כתוב פתיחה, שתתאר את היצירה באופן כללי. המשפט האחרון בתשובה יתייחס לשאלה שנשאלת. לדוגמה:
פתיחה:
הרומאן "יש ילדים זיגזג", שנכתב ע"י דוד גרוסמן, הוא רומאן חניכה ומסע. הרומאן מתאר את מסעו של נונו, ילד בן 13. במהלך המסע עובר נונו תהליך של חניכה והתבגרות, בעזרת דמויות חונכות: יעקב, גבי, פליקס ולולה צ'יפרולה. כמו כן מגלה נונו פרטים חשובים על אימו, זהרה.
הקשר בין נונו ליעקב אביו מושפע מן האישיות המיוחדת של כל אחד מהם ותורם גם להתפתחות העלילה.

5. כתוב את גוף התשובה. חלק זה עשוי מכמה פסקאות. כל פסקה עונה על אחד הסעיפים שציינת קודם.
בכל פסקה יופיעו מילות המפתח המופיעות בסעיף שלה.
כל פסקה צריכה לכלול דוגמאות מן הרומאן.
לדוגמה:
סעיף א: תאר קשר בין שתי דמויות ברומאן שלמדת: הקשר בין נונו ליעקב.
הקשר בין נונו לאביו הוא קשר מסובך. נונו התייתם מאימו זהרה בילדותו ויעקב, אביו, גידל וחינך אותו בעזרתה של גבי. יעקב אוהב את בנו ודואג לו, אבל לא מראה זאת. במקום זאת, הוא מגלה יחס נוקשה כלפי נונו. הוא דורש מנונו לשמור על החוקים והכללים: "תהיה כמוני" - הוא כותב לו. נונו חושש מאביו ועם זאת מעריץ אותו. הוא לומד ממנו איך להיות "בלש" טוב, לזהות מצבים מסוכנים ולהתמודד איתם. הוא אפילו מנסה לדבר כמוהו. אבל, בסופו של דבר, הוא מרגיש שהוא לא מצליח לעמוד בדרישות הגבוהות שלמציב לו אביו. הקשר ביניהם הוא יותר קשר בין חונך לחניך או בין מפקד לפקוד שלו. זהו קשר שאיננו מעודד גילוי של רגש: אהבה, חום או חששות.
סעיף ב: כיצד מושפע קשר זה מהאישיות של יעקב?
האישיות של יעקב היא של איש משטרה קשוח ומייצג את החוק והסדר ברומאן. הוא אדם שאיננו מפגין רגשות, כי הוא פוחד מהרגשות שלו עצמו. הוא מעלים מנונו כל פרט הקשור לאימו, זהרה, משום שהוא חושש כי נונו יהיה פורע חוק כמוה. כמו כן, הוא רוצה שנונו יהיה "גבר", מכיוון שהוא רואה בכל גילוי של נשיות גילוי של חולשה שעלול לפגוע בו, כמו שפגעה בו זהרה בעבר. לכן, הקשר שלו עם נונו הוא קשר קשוח, גברי מאד ותובעני, ומלווה בתחושה של אכזבה מכך שנונו לא עומד בדרישותיו.
סעיף ג: כיצד מושפע קשר זה מהאישיות של נונו?
נונו, לעומת זאת, הוא ילד הרפתקן, שקשה לו לחיות במסגרת. הוא ילד שלא יכול לחיות חיים "מרובעים" כפי שדורשים ממנו המבוגרים. זאת הסיבה שהוא מרבה להפריע בבית הספר, ולכן מידי פעם מזמנים את גבי לשיחה. באחת השיחות האלה מגדירה אותו גבי "ילד זיגזג" - ילד שלפעמים מצליח לשמור על החוקים ולפעמים לא. אישיותו של נונו גורמת לו להפר גם את הכללים שקבע אביו: הוא "נלחם" בפרה של השכן וגורם לה נזק - ולכן נאלץ אביו לתת תמורתה את מכוניתו היקרה. אישיותו של נונו גורמת לך שהקשר שלו עם אביו מלווה בהרגשה שהוא מאכזב את אביו ולא עומד בציפיותיו.
סעיף ד: כיצד משפיע הקשר בין יעקב לנונו על התפתחות העלילה?

הקשר בין יעקב לנונו משפיע על העלילה כולה, מן ההתחלה ועד לסיום. בתחילת הרומאן, יעקב (יחד עם גבי) שולח את נונו למסע ברכבת, כדי שילמד להיות עצמאי ואחראי וכדי שיתמודד לבדו עם הקשיים הצפויים לו. במכתב שהוא משאיר ברכבת הוא משאיר הוראות ומצפה שנונו יציית להם. כמו כן, הוא מצפה שנונו יזכור את הכללים והחוקים שהוא חינך אותו לפיהם. אבל, העלילה מתפתחת בכיוון בלתי צפוי מכיוון שנונו מגיע אל אדם אחר מזה שתיכנן לו יעקב: אל פליקס. במשך כל המסע עם פליקס, חושב נונו בלי הפסק על אביו, ועל הדרך שבה הוא היה מצפה ממנו לנהוג. כך, למשל, כאשר פליקס מציע לו לנהוג ברכבת, נונו מתלבט כי הוא יודע שזה בניגוד לחוק, כלומר, בניגוד לדרישות אביו. גם כאשר הוא נוהג במכונית, או כאשר הוא ופליקס מרמים את שוטר התנועה. בכל המקרים האלו ההתלבטות מסתיימת בכך שנונו איננו מציית לחוקים. הוא מצטרף, למעשה, לפליקס הנוכל - אל צד הפשע. כלומר, נונו נוהג בניגוד למה שמחייב אותו הקשר שלו אל אביו. במקום זאת הוא פועל כמו אמו, זהרה. בכך מבטא נונו את המרד שלו באביו הקשוח ואת הקשר הבלתי מודע שלו אל אמו. לכן העלילה מתפתחת לכיוונים בלתי צפויים: נונו פוגש את סבא שלו, פליקס ואת סבתא שלו, לולה. הוא נוסע אתם בעקבותיה של זהרה, אמו: מן התיאטרון אל ביתה של לולה, משם אל הים, אל הבית שבו חיו הוריו יחד בעבר, ואל מפעל השוקולד.

בסיום הרומאן העלילה מגיעה לשיא כאשר נונו צריך לבחור בין הקשר שלו לאביו לבין הקשר שלו לפליקס (כלומר, הקשר שלו לזהרה): הוא נמצא בבנק, בין אביו ובין פליקס, עם אקדח בידיו, כשכל צד מצפה ממנו לבחור בו. בסופו של דבר פליקס מציע פשרה: פליקס יוכל להסתלק באופן חופשי, ונונו יחזור לאביו. נונו חוזר הביתה, אבל גם הוא וגם יעקב השתנו: האישיות הקשוחה של יעקב התרככה, והוא נישא לגבי. נונו התבגר ולמד דברים חשובים על עצמו: מותר להיות ילד זיגזג: ילד שהוא קצת פושע וקצת שומר חוק, קצת גברי וקצת נשי. כך הופכת האישיות שלו לאישיות בוגרת.

6. כתוב פסקת סיום.
בפסקה זו סכם את המסקנה שלך מגוף התשובה.
משפטי סיום אפשריים:
"לסיכום, ניתן לומר כי…."
"לסיום, ניתן לראות ש…"
"בסופו של דבר, המסקנה היא…"

דוגמה לסיום:
בסופו של דבר, המסקנה היא כי בתחילת הרומאן היה הקשר בין יעקב לנונו קשר בעייתי בעיקר בגלל אישיותו הקשוחה של יעקב, שהתבססה על דרישות נוקשות במקום על יחס של אהבה וחום. הקשר השתפר בסוף הרומאן, לאחר המסע שערך נונו לאחר שהכיר את הצדדים האחרים של חייו: הוא הכיר את סבא וסבתא שלו, ובאמצעותם הכיר גם את אמו. גם יעקב למד דברים חדשים: הוא למד לבטא רגשות (גם כלפי גבי), ולמד שהוא צריך להיות גם אבא ולא רק שוטר.

7. סיימת? עכשיו קרא שוב את מה שכתבת, מחק חזרות מיותרות, פסק היטב, תקן שגיאות כתיב וכן ודא שהכתב ברור.
לתשובה המלאה שהתקבלה המשך לדף הבא.

התשובה המלאה שהתקבלה:
הקשר בין נונו לאביו הוא קשר מסובך. נונו התייתם מאימו זהרה בילדותו ויעקב, אביו, גידל וחינך אותו בעזרתה של גבי. יעקב אוהב את בנו ודואג לו, אבל לא מראה זאת. במקום זאת, הוא מגלה יחס נוקשה כלפי נונו. הוא דורש מנונו לשמור על החוקים והכללים: "תהיה כמוני" - הוא כותב לו. נונו חושש מאביו ועם זאת מעריץ אותו. הוא לומד ממנו איך להיות "בלש" טוב, לזהות מצבים מסוכנים ולהתמודד איתם. הוא אפילו מנסה לדבר כמוהו. אבל, בסופו של דבר, הוא מרגיש שהוא לא מצליח לעמוד בדרישות הגבוהות שלמציב לו אביו. הקשר ביניהם הוא יותר קשר בין חונך לחניך או בין מפקד לפקוד שלו. זהו קשר שאיננו מעודד גילוי של רגש: אהבה, חום או חששות.

האישיות של יעקב היא של איש משטרה קשוח ומייצג את החוק והסדר ברומאן. הוא אדם שאיננו מפגין רגשות, כי הוא פוחד מהרגשות שלו עצמו. הוא מעלים מנונו כל פרט הקשור לאימו, זהרה, משום שהוא חושש כי נונו יהיה פורע חוק כמוה. כמו כן, הוא רוצה שנונו יהיה "גבר", מכיוון שהוא רואה בכל גילוי של נשיות גילוי של חולשה שעלול לפגוע בו, כמו שפגעה בו זהרה בעבר. לכן, הקשר שלו עם נונו הוא קשר קשוח, גברי מאד ותובעני, ומלווה בתחושה של אכזבה מכך שנונו לא עומד בדרישותיו.

נונו, לעומת זאת, הוא ילד הרפתקן, שקשה לו לחיות במסגרת. הוא ילד שלא יכול לחיות חיים "מרובעים" כפי שדורשים ממנו המבוגרים. זאת הסיבה שהוא מרבה להפריע בבית הספר, ולכן מידי פעם מזמנים את גבי לשיחה. באחת השיחות האלה מגדירה אותו גבי "ילד זיגזג" - ילד שלפעמים מצליח לשמור על החוקים ולפעמים לא. אישיותו של נונו גורמת לו להפר גם את הכללים שקבע אביו: הוא "נלחם" בפרה של השכן וגורם לה נזק - ולכן נאלץ אביו לתת תמורתה את מכוניתו היקרה. אישיותו של נונו גורמת לך שהקשר שלו עם אביו מלווה בהרגשה שהוא מאכזב את אביו ולא עומד בציפיותיו.

הקשר בין יעקב לנונו משפיע על העלילה כולה, מן ההתחלה ועד לסיום. בתחילת הרומאן, יעקב (יחד עם גבי) שולח את נונו למסע ברכבת, כדי שילמד להיות עצמאי ואחראי וכדי שיתמודד לבדו עם הקשיים הצפויים לו. במכתב שהוא משאיר ברכבת הוא משאיר הוראות ומצפה שנונו יציית להם. כמו כן, הוא מצפה שנונו יזכור את הכללים והחוקים שהוא חינך אותו לפיהם. אבל, העלילה מתפתחת בכיוון בלתי צפוי מכיוון שנונו מגיע אל אדם אחר מזה שתיכנן לו יעקב: אל פליקס. במשך כל המסע עם פליקס, חושב נונו בלי הפסק על אביו, ועל הדרך שבה הוא היה מצפה ממנו לנהוג. כך, למשל, כאשר פליקס מציע לו לנהוג ברכבת, נונו מתלבט כי הוא יודע שזה בניגוד לחוק, כלומר, בניגוד לדרישות אביו. גם כאשר הוא נוהג במכונית, או כאשר הוא ופליקס מרמים את שוטר התנועה. בכל המקרים האלו ההתלבטות מסתיימת בכך שנונו איננו מציית לחוקים. הוא מצטרף, למעשה, לפליקס הנוכל - אל צד הפשע. כלומר, נונו נוהג בניגוד למה שמחייב אותו הקשר שלו אל אביו. במקום זאת הוא פועל כמו אמו, זהרה. בכך מבטא נונו את המרד שלו באביו הקשוח ואת הקשר הבלתי מודע שלו אל אמו. לכן העלילה מתפתחת לכיוונים בלתי צפויים: נונו פוגש את סבא שלו, פליקס ואת סבתא שלו, לולה. הוא נוסע אתם בעקבותיה של זהרה, אמו: מן התיאטרון אל ביתה של לולה, משם אל הים, אל הבית שבו חיו הוריו יחד בעבר, ואל מפעל השוקולד.

בסופו של דבר, המסקנה היא כי בתחילת הרומאן היה הקשר בין יעקב לנונו קשר בעייתי בעיקר בגלל אישיותו הקשוחה של יעקב, שהתבססה על דרישות נוקשות במקום על יחס של אהבה וחום. הקשר השתפר בסוף הרומאן, לאחר המסע שערך נונו לאחר שהכיר את הצדדים האחרים של חייו: הוא הכיר את סבא וסבתא שלו, ובאמצעותם הכיר גם את אמו. גם יעקב למד דברים חדשים: הוא למד לבטא רגשות (גם כלפי גבי), ולמד שהוא צריך להיות גם אבא ולא רק שוטר.
ספרים וספרות בתיכון באר טוביה
תשובה לדוגמא: "יש ילדים זיגזג"

התשובה נכתבה ע"י שירן גוואטה מכתה י"א 7
(והיא מוגשת כאן בתיקונים וקיצורים קלים)

השאלה:
ברומנים רבים מתוארות דמויות העוסקות בחיפוש הזהות העצמית שלהן. הסבר מהי הבעייה המעסיקה את הגיבור, כיצד מתפתחת הבעייה וכיצד הדמות מתמודדת איתה.
מילות המפתח: חיפוש הזהות העצמית

פירוק לסעיפי משנה:
א. הסבר מהי הבעייה המעסיקה את הגיבור
ב. כיצד מתפתחת הבעייה?
ג. כיצד הדמות מתמודדת איתה?
התשובה:
הרומן "יש ילדים זיגזג" מאת דוד גרוסמן הוא רומן מסע ורומן חניכה. ברומן עובר הגיבור מסע של נדודים בחיפוש אחר זהותו העצמית.

גיבור הרומן הוא ילד לפני בר מצווה ושמו נונו. נונו גר עם אביו וחברתו של אביו, גבי (אמו של נונו נפטרה). הבעיה המעסיקה את נונו היא שהוא מחפש זהותו - רוצה לדעת מי הוא. אביו של נונו, יעקב, לימד אותו להיות איש חוק ו"גבר" והסתיר ממנו את הפרטים על הצד של אמו. הוא איננו מספר לו שאמו הייתה פושעת. בדרך החינוך שלו את נונו הוא איננו מראה לו את הצדדים ה"נשיים", כמו רגשות, למשל.
יעקב נפגע בעבר מהפשע ומן ה"נשיות" ולכן הוא רוצה למנוע מנונו להיפגע מהם בעצמו.
נונו יוצא למסע של שלושה ימים. הוא עובר תחנות רבות ובכל תחנה הוא לומד משהו ע עצמו ועל העולם. בכל תחנה מתפתחת גם הבעיה של הגיבור (בתחילת המסע נונו איננו יודע שקיימת בכלל בעיה אך בהמשך הוא מגלה זאת.).
ברכבת מגלה נונו שזהות היא דבר משתנה, שמראה חיצוני יכול להטעות ושיש אנשים המסתירים סודות כדי לא לגלות את זהותם: ברכבת הוא פוגש אדם (פליקס) שנראה בעיניו אצילי ואחר כך הוא מגלה שפליקס הוא פושע. יחד עם פליקס נונו עובר על החוק (הוא עדיין לא יודע שהוא שייך למשפחה של פושעים): הם חוטפים את הרכבת, נוסעים במכונית גנובה, ועוד. כשהם נוסעים במכונית פליקס מבקש מנונו ללבוש בגדים של ילדה .נונו מגיב לכך פיזית: הוא נגעל ומרגיש אלרגיה, אבל אחר כך הוא אפילו נהנה מהתחפושת.
פליקס ונונו מגיעים לביתה של לולה, והיא מבקשת מהם להזיז את ההר שמסתיר לה את הים. נונו ידע, שאם יעשה זאת הוא יעבור על החוק. מכאן והלאה הוא הופך מילד בלש לילד שמחוץ לחוק, ובכך הוא משיב את עצמו אל המשפחה (פליקס וזוהרה, למרות שהוא עדיין איננו יודע שהם משפחתו).
בבוקר קורא נונו בעיתון שפליקס בעצם חטף אותו. אבל פליקס אומר לו: "אתה יכול לבחור": ללכת או להישאר. נונו מחליט לחזור הביתה, אבל אחר כך מתחרט וחוזר. מכאן הוא מבין שהוא יכול להחליט בעצמו. נונו חוזר כדי לגלות את הסיפור על זוהרה, וההחלטה שלו היא, בעצם, מרידה באביו.
מנקודה זו יוצאים פליקס, לולה ונונו למסע בעקבות זוהרה. אז מבין נונו מה הקשר בין זוהרה לבין פליקס ולולה. הוא מגלה שהם בעצם הסבא והסבתא שלו. במשך המסע מגלה נונו פרטים על הוריו: הוא מגלה שאמו הייתה פושעת ושהוריו נפגשו כאשר אביו לכד את אמו - הוא מתחיל להבין מדוע הקשר ביניהם היה בלתי אפשרי. הוא מגלה גם כיצד מתה אמו.
נונו מגלה, בעצם, את זהותו האמיתית: את החצי שהסתיר ממנו אביו - את ה"נשיות" ואת הפשע.
נונו הולך עם פליקס אל הבנק, כדי להוציא מן הכספת את המתנה שהשאירה לו אמו. גם יעקב נכנס. נונו מאיים על אביו באקדח - הוא נמצא בקונפליקט פנימי וחיצוני: הוא איננו יודע במי לבחור. מצד אחד נמצא פליקס, שהוא פושע, הוא גם סבא שלו והוא שגילה לו את הסוד של זוהרה. מצד שני נמצא אביו, שהוא איש-חוק, אבל הסתיר ממנו את הצד של זוהרה.
לבסוף הם מגיעים לפשרה: פליקס בורח ונונו ויעקב נשארים קשורים אחד לשני. מכאן לומד נונו שאנשים מבוגרים יכולים להשתנות, כמו שאביו השתנה. אביו לומד, שצריך להיות פחות קשוח, ושלא טוב שנונו יהיה כמוהו.
לסיכום, נונו לומד במשך המסע להיות בוגר ועצמאי. הוא מגלה את זהותו, מתמודד עם דברים, עושה בחירות ומחליט החלטות. נונו מגלה שאפשר לאהוב פושעים ולומד להתמודד בחיים בלי עזרתם של גבי ויעקב.
ספרים וספרות בתיכון באר טוביה
כיצד כותבים תשובה? "יש ילדים זיגזג", גרוסמן.

כללי:
הדף שלפניך מאפשר לך לכתוב תשובה מלאה, של עמוד וחצי פוליו. העיקרון הכללי הוא שעליך לפרק את השאלה לסעיפים ולענות על כל סעיף בפסקה אחת. יחד עם פסקאות הפתיחה והסיום, תתקבל תשובה של 5-6 פסקאות – כלומר – עמוד וחצי פוליו.
את שלב ה"חשיבה" מבצעים לפני שעונים על התשובה. באופן כזה, קל יותר לכתוב ולהתרכז.
חשוב מאד לבצע את השלבים באופן מדויק, ולא לדלג על אף אחד מהם. בהצלחה.
1. קרא היטב את השאלה - פעמיים!
2. בחר יצירה, לפיה תענה על השאלה. למשל: "התפסן בשדה השיפון"
3. פרק את השאלה לסעיפי משנה, בהתאם לרומאן שבחרת. הפוך כל סעיף לשאלה. לדוגמה:
השאלה:
ביצירות רבות נתונה אחת הדמויות בקונפליקט (לבטים) בין מוסכמות חברתיות לבין נטיות ורצונות אישיים.
הדגם קביעה זו, ובסס אותה על פי הרומאן "התפסן בשדה השיפון".

פירוק לסעיפים:
א. בחר את אחת הדמויות ותאר אותה באופן כללי: (הולדן)
ב. מהן המוסכמות החברתיות ברומן? הבא דוגמאות.
ג. מהן הנטיות והרצונות האישיים של הולדן? הבא דוגמאות.
ד. מהו הקונפליקט בין המוסכמות החברתיות ובין הנטיות והרצונות האישים של הולדן?

4. כתוב פתיחה, שתתאר את היצירה באופן כללי. המשפט האחרון בתשובה יתייחס לשאלה שנשאלת. לדוגמה:
הרומן "התפסן בשדה השיפון" הוא רומן חניכה ריאליסטי, המתאר את מסע ההתבגרות של הולדן, שהוא המספר העד. מסע זה נמשך שלושה ימים, ובמהלכו עובר הולדן בתחנות שונות בדרכו לביתו בניו יורק. בכל תחנה לומד הולדן דבר חדש על העולם ועל עצמו. המסע מסתיים כאשר הולדן מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, והוא כתוב בצורת וידוי – הולדן מתאר את המסע לפסיכיאטר שלו.
במהלך המסע נתון הולדן בקונפליקט בין המוסכמות החברתיות של עולם המבוגרים ובין נטיותיו ורצונותיו האישיים.

5. כתוב את גוף התשובה. חלק זה עשוי מכמה פסקאות. כל פסקה עונה על אחד הסעיפים שציינת קודם.
בכל פסקה יופיעו מילות המפתח המופיעות בסעיף שלה.
כל פסקה צריכה לכלול דוגמאות מן הרומאן (מילות עזר: למשל; לדוגמה; ניתן להדגים זאת…; דוגמה טובה לכך…; וכו').
לדוגמה:
א בחר את אחת הדמויות ותאר אותה באופן כללי: (הולדן)
הולדן קולפילד הוא המספר העד של רומן זה. הולדן הוא ילד מתבגר, הלומד בפנימיה, לאחר שנזרק מכמה פנימיות קודם לכן בגלל בעיות משמעת. מאחר שנודע לו כי בחופשת חד המולד הקרובה הוא עומד להיות מסולק גם מפנימיה זו, הוא מחליט לחזור הביתה בכוחות עצמו. הוריו של הולדן עסוקים מאד בעצמם ובעבודתם (אביו עורך דין ידוע) ואינם יודעים מה מתרחש אצלו. הולדן הוא נער רגיש ובודד הרוצה להיות מבוגר, ועם זאת יש לו ביקורת חריפה על עולם המבוגרים. הוא מתגעגע מאד הביתה אך מרגיש שאין לו לאן לחזור. ניתן להדגים זאת על פי השאלה שהוא חוזר ושואל אנשים שונים שהוא פוגש במהלך המסע הביתה: "לאן עפים הברווזים כשהאגם קפוא?". במוטיב זה הברווזים מסמלים את הולדן עצמו, והאגם הקפוא את העובדה שאין לו בית חם לחזור אליו.
ב. מהן המוסכמות החברתיות ברומן? הבא דוגמאות.
במהלך מסעו של הולדן הוא לומד להכיר את המוסכמות החברתיות של אמריקה ושל עולם המבוגרים. לפי מוסכמות אלו, הדברים החשובים הם הדברים החיצוניים והחומריים. כך, למשל, מעדיף אביו להרוויח הרבה כסף ע"י טיפול בלקוחות עשירים במקום לדאוג לצדק, כפי שמחייב עיסוקו כעורך דין. לפי המוסכמות החברתיות של אמריקה היא נראית בעיני הולדן כארץ מנוכרת, שבה אדם לאדם זאב. דוגמה טובה לכך היא העובדה שלאיש לא אכפת ממנו כאשר הוא מסתובב לבדו בניו יורק. האנשים שהוא פוגש, כמו הסרסור או הפרוצה, וכן נהגי המוניות, מעוניינים רק לנצל אותו כספית אך אינם מנסים לעזור לו באמת, למרות שהוא נער צעיר ובודד בעיר הגדולה. אפילו המורה שלו, ספנסר, מנסה לנצל אותו מינית כאשר הולדן פונה אליו לעזרה, ולכן הולדן בורח מביתו. הולדן חש כי המבוגרים צבועים ומתעניינים רק בהצלחה החומרית. לדוגמה, אחיו די. בי. שמעדיף לכתוב תסריטים הוליבודיים מתקתקים במקום להיות סופר היוצר יצירות משמעותיות.
החברה האמריקאית, כפי שרואה אותה הולדן במסעו, היא, אם כך, חברה צבועה, מנוכרת וחומרנית, שבה במקום יחסים של חברות ונאמנות, ובמקום צדק וחום אנושי, יש יחסים של ניצול.
ג מהם הנטיות והרצונות האישיים של הולדן? הבא דוגמאות.
נטיותיו ורצונותיו האישיים של הולדן מנוגדים למוסכמות החברתיות. הולדן מעדיף את עולם הילדות שהוא בעיניו עולם תמים, טהור ובלתי חומרני. הילדים, לפי תפיסתו של הולדן, עדיין "לא התקלקלו" משום שהם עדיין אינם חיים על פי המוסכמות החברתיות אלא על פי עולמם הפנימי. כך, למשל, הולדן נשאר קשור מאד אל אחותו הקטנה, פיבי, והוא משתף אותה בתכניותיו. הוא קונה לה תקליט, משום שהמוסיקה היא בעיניו אמנות אמיתית ומשמעותית, בניגוד לקולנוע. את נטייתו וגעגועיו של הולדן אל הילדות ניתן להדגים גם באמצעות געגועיו לאחיו המת, אלי, אשר מותו הפך אותו ל"ילד נצחי".
הולדן מחפש עולם שבו עקרונות אנושיים כמו צדק, אהבה ונאמנות. ניתן לראות זאת כאשר הוא מציע נישואין לסאלי – נישואין שיהיו מבוססים על אהבה ונאמנות – אולם הוא מתאכזב כשמתברר לו כי כוונותיה כלפיו אינן רציניות וכי היא דומה לשאר המבוגרים שפגש.
ג. מהו הקונפליקט בין המוסכמות החברתיות ובין הנטיות והרצונות האישים של הולדן?
הקונפליקט של הולדן הוא קונפליקט בין המוסכמות החברתיות, המיוצגות ע"י עולם המבוגרים, לבין הנטיות האישיות שלו, המיוצגות ע"י עולם הילדות. הקונפליקט נוצר הן בגלל הניגוד בין השניים, והן בגלל העובדה שהולדן רוצה להשתייך לעולם המבוגרים, אך איננו יכול לקבל את המוסכמות החברתיות עליהן הוא מבוסס. קונפליקט זה בא לידי ביטוי במוטיב הנפילה: הולדן חולם להיות "התפסן בשדה השיפון" – כלומר, להיות האדם שימנע מן הילדים ליפול אל עולם המבוגרים, אותו הוא תופס כתהום מאיימת. זהו חלום בלתי אפשרי. קיימות שתי דרכים בלבד להישאר ילד לנצח: למות, כמו אלי אחיו, או להשתגע. בסופו של דבר, הולדן אכן מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי שם עליו ללמוד לקבל את המוסכמות של עולם המבוגרים.
6. כתוב פסקת סיום.

בפסקה זו סכם את המסקנה שלך מגוף התשובה. משפטי סיום אפשריים:
"לסיכום, ניתן לומר כי…."
"לסיום, ניתן לראות ש…"
"בסופו של דבר, המסקנה היא…"

דוגמה לסיום:
לסיום, ניתן לראות כי הקונפליקט שבו נמצא הולדן מוביל אותו לשיגעון. רק כאשר הוא נמצא בבית החולים הפסיכיאטרי ומשחזר את המסע שלו באזני הרופא המטפל בו, הוא מבין כי הדרך היחידה לחיות בעולם זה היא לקבל את המוסכמות החברתיות ולוותר על הנטיות והרצונות האישיים. המחיר שעליו לשלם כדי להיחשב "נורמלי" בסביבתו הוא הוויתור על עולמו הפנימי, על תמימותו והטוהר שלו. רק וויתור כזה יכול להחזיר אותו הביתה, אל הוריו ומשפחתו.

7. סיימת? עכשיו קרא שוב את מה שכתבת, מחק חזרות מיותרות, פסק היטב, תקן שגיאות כתיב וכן ודא שהכתב ברור.
לתשובה המלאה שהתקבלה המשך לדף הבא.

התשובה המלאה המתקבלת:
הרומן "התפסן בשדה השיפון" הוא רומן חניכה ריאליסטי, המתאר את מסע ההתבגרות של הולדן, שהוא המספר העד. מסע זה נמשך שלושה ימים, ובמהלכו עובר הולדן בתחנות שונות בדרכו לביתו בניו יורק. בכל תחנה לומד הולדן דבר חדש על העולם ועל עצמו. המסע מסתיים כאשר הולדן מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, והוא כתוב בצורת וידוי – הולדן מתאר את המסע לפסיכיאטר שלו.
במהלך המסע נתון הולדן בקונפליקט בין המוסכמות החברתיות של עולם המבוגרים ובין נטיותיו ורצונותיו האישיים.
הולדן קולפילד הוא המספר העד של רומן זה. הולדן הוא ילד מתבגר, הלומד בפנימיה, לאחר שנזרק מכמה פנימיות קודם לכן בגלל בעיות משמעת. מאחר שנודע לו כי בחופשת חד המולד הקרובה הוא עומד להיות מסולק גם מפנימיה זו, הוא מחליט לחזור הביתה בכוחות עצמו. הוריו של הולדן עסוקים מאד בעצמם ובעבודתם (אביו עורך דין ידוע) ואינם יודעים מה מתרחש אצלו. הולדן הוא נער רגיש ובודד הרוצה להיות מבוגר, ועם זאת יש לו ביקורת חריפה על עולם המבוגרים. הוא מתגעגע מאד הביתה אך מרגיש שאין לו לאן לחזור. ניתן להדגים זאת על פי השאלה שהוא חוזר ושואל אנשים שונים שהוא פוגש במהלך המסע הביתה: "לאן עפים הברווזים כשהאגם קפוא?". במוטיב זה הברווזים מסמלים את הולדן עצמו, והאגם הקפוא את העובדה שאין לו בית חם לחזור אליו.

במהלך מסעו של הולדן הוא לומד להכיר את המוסכמות החברתיות של אמריקה ושל עולם המבוגרים. לפי מוסכמות אלו, הדברים החשובים הם הדברים החיצוניים והחומריים. כך, למשל, מעדיף אביו להרוויח הרבה כסף ע"י טיפול בלקוחות עשירים במקום לדאוג לצדק, כפי שמחייב עיסוקו כעורך דין. לפי המוסכמות החברתיות של אמריקה היא נראית בעיני הולדן כארץ מנוכרת, שבה אדם לאדם זאב. דוגמה טובה לכך היא העובדה שלאיש לא אכפת ממנו כאשר הוא מסתובב לבדו בניו יורק. האנשים שהוא פוגש, כמו הסרסור או הפרוצה, וכן נהגי המוניות, מעוניינים רק לנצל אותו כספית אך אינם מנסים לעזור לו באמת, למרות שהוא נער צעיר ובודד בעיר הגדולה. אפילו המורה שלו, ספנסר, מנסה לנצל אותו מינית כאשר הולדן פונה אליו לעזרה, ולכן הולדן בורח מביתו. הולדן חש כי המבוגרים צבועים ומתעניינים רק בהצלחה החומרית. לדוגמה, אחיו די. בי. שמעדיף לכתוב תסריטים הוליבודיים מתקתקים במקום להיות סופר היוצר יצירות משמעותיות.

החברה האמריקאית, כפי שרואה אותה הולדן במסעו, היא, אם כך, חברה צבועה, מנוכרת וחומרנית, שבה במקום יחסים של חברות ונאמנות, ובמקום צדק וחום אנושי, יש יחסים של ניצול.
נטיותיו ורצונותיו האישיים של הולדן מנוגדים למוסכמות החברתיות. הולדן מעדיף את עולם הילדות שהוא בעיניו עולם תמים, טהור ובלתי חומרני. הילדים, לפי תפיסתו של הולדן, עדיין "לא התקלקלו" משום שהם עדיין אינם חיים על פי המוסכמות החברתיות אלא על פי עולמם הפנימי. כך, למשל, הולדן נשאר קשור מאד אל אחותו הקטנה, פיבי, והוא משתף אותה בתכניותיו. הוא קונה לה תקליט, משום שהמוסיקה היא בעיניו אמנות אמיתית ומשמעותית, בניגוד לקולנוע. את נטייתו וגעגועיו של הולדן אל הילדות ניתן להדגים גם באמצעות געגועיו לאחיו המת, אלי, אשר מותו הפך אותו ל"ילד נצחי".
הולדן מחפש עולם שבו עקרונות אנושיים כמו צדק, אהבה ונאמנות. ניתן לראות זאת כאשר הוא מציע נישואין לסאלי – נישואין שיהיו מבוססים על אהבה ונאמנות – אולם הוא מתאכזב כשמתברר לו כי כוונותיה כלפיו אינן רציניות וכי היא דומה לשאר המבוגרים שפגש.
הקונפליקט של הולדן הוא קונפליקט בין המוסכמות החברתיות, המיוצגות ע"י עולם המבוגרים, לבין הנטיות האישיות שלו, המיוצגות ע"י עולם הילדות. הקונפליקט נוצר הן בגלל הניגוד בין השניים, והן בגלל העובדה שהולדן רוצה להשתייך לעולם המבוגרים, אך איננו יכול לקבל את המוסכמות החברתיות עליהן הוא מבוסס. קונפליקט זה בא לידי ביטוי במוטיב הנפילה: הולדן חולם להיות "התפסן בשדה השיפון" – כלומר, להיות האדם שימנע מן הילדים ליפול אל עולם המבוגרים, אותו הוא תופס כתהום מאיימת. זהו חלום בלתי אפשרי. קיימות שתי דרכים בלבד להישאר ילד לנצח: למות, כמו אלי אחיו, או להשתגע. בסופו של דבר, הולדן אכן מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי שם עליו ללמוד לקבל את המוסכמות של עולם המבוגרים.

לסיום, ניתן לראות כי הקונפליקט שבו נמצא הולדן מוביל אותו לשיגעון. רק כאשר הוא נמצא בבית החולים הפסיכיאטרי ומשחזר את המסע שלו באזני הרופא המטפל בו, הוא מבין כי הדרך היחידה לחיות בעולם זה היא לקבל את המוסכמות החברתיות ולוותר על הנטיות והרצונות האישיים. המחיר שעליו לשלם כדי להיחשב "נורמלי" בסביבתו הוא הוויתור על עולמו הפנימי, על תמימותו והטוהר שלו. רק וויתור כזה יכול להחזיר אותו הביתה, אל הוריו ומשפחתו.