יחידת לימוד - "הבז" / ג'ובאני בוקאצ'ו

עבודה על הסיפור "הבז" / ג'ובאני בוקאצ'ו
קרא את הסיפור והשב על השאלות הבאות. לרשותך חומרי עזר באתרים נוספים, המופיעים בריבועים. לחץ על הריבועים על מנת להגיע לאתרים אלו. כמו-כן תוכל להיעזר במונחון להבנת מושגים שונים.

ניתן להתייעץ ולהחליף מידע בקבוצת הדיון. השתתפות בקבוצת הדיון (3 מסרים ומעלה) מהווה 20% מציון העבודה.

1. נתח את דמותו של פידיריגו בן פיליפו אלבריגי בעזרת האפיונים השונים המופיעים ביצירה.
ציין אילו מהמאפיינים באים לידי ביטוי באפיון ישיר ואילו מהם באפיון עקיף.
האם, לדעתך, דמות זו היא דמות שטוחה או דמות עגולה?
הבא הוכחות לדבריך.

2. הבא דוגמאות מן הסיפור "הבז" לסוגי אירועים שונים:
אירועים פנימיים.
אירועים חיצוניים.
אירועים המקדמים את העלילה.
אירועים המשהים את העלילה.

3. הזמן ביחס לאורך הטקסט:
ציין מהן הצורות בהן יכול להופיע הזמן בסיפור הקצר ביחס לאורך הטקסט.
הבא דוגמאות לשתי צורות מן היצירה "הבז".

4. סיום הסיפור:
איזה סוג של סיום מזכיר סיומו של הסיפור?

במה שונה הוא מן הסיום ביצירה הבאה של קפקא:
קפקא / משל קטן: "אהה", אמר העכבר, "מיום ליום הולך העולם וצר. תחילה היה רחב עד להפיל אימה, רצתי הלאה ומה שמחתי כשראיתי לבסוף מרחוק חומות מימין ומשמאל, אך חומות ארוכות אלו אצות כל-כך להתחבר זו עם זו, עד שהנה כבר הגעתי לחדר האחרון, ושם בפינה עומדת המלכודת, ולתוכה אני רץ." – "אינך צריך אלא לשנות את הכיוון". אמר החתול ובלעוֹ.
תאר לך שהסיפור יסתיים במשפט הבא: "ובדברו את הדברים האלה ציווה וישליכו לרגליה את הנוצות, את הכרעיים ואת המקור". מה ההבדל בין סיום כזה לבין הסיום שבסיפור?

5. מבנה הסיפור:
הראה את חלקי המבנה של הסיפור הקצר כפי שהם באים לידי ביטוי בסיפור "הבז".
בשיא העלילה יש טעם של החמצה גדולה ושל אירוניה טראגית. מהי האירוניה?

6. דמות המספר:
מהו סוג המספר בסיפור "הבז"?
הבא הוכחות לדבריך.

7. סדר מסירת האירועים:
מהו סדר מסירת האירועים בסיפור הבז?
הבא דוגמאות.

8. הבז כסמל:
מה מסמל הבז בעבור כל אחת מהדמויות?
מה מסמל מותו?

עבודה נעימה!

הכינה את יחידת הלימוד: המורה לספרות, חני קיסר.