דברי מנהלת המשלחת

תלמידים יקרים, "....כל זמן שאנו מזכירים אותם, הם כאן...." המסע לפולין הוא מסע רגשי חווייתי המהווה שיאו של תהליך לימודי הנוגע בנימים הרגישים ביותר של ההיסטוריה היהודית ובעצם קיומנו כעם חופשי במדינת ישראל. הביקור במקומות שבהם התרחשה השואה, אין לו תחליף, והוא עשוי להותיר בליבותיכם רשמים עמוקים ולסייע לעיצוב ולגיבוש הזהות היהודית. המסע לפולין מפגיש את המשתתפים בו עם מורכבותו של האדם, והוא מציב שאלות נוקבות על החושך והאור שנגלים באדם. במהלך המסע מתקיים מפגש עם הרוע בקיצוניותו ועם הסבל והכאב שהוא גורם. המסע מפגיש עם סיפורי גבורה, סיפורי התמודדות עם מצבים בלתי אפשריים ועם גילויים אנושיים של חמלה, של עזרה, של נתינה ושל התעלות. עליכם, תלמידים, מוטלת החובה לספר על השואה ולקחיה כשכבר לא יהיה מי שיוכל לספר עליה מעדות אישית. אני מקווה שתשכילו גם להפיק את הלקח האוניברסאלי של החובה לשמור ולהגן על ערכי הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות. אני מאמינה שאם תשכילו לכתוב את חוויותיכם ביומן זה, תצליחו לאוורר ולשחרר את רגשותיכם, ובמקביל לתעד את הדרמה האנושית שאתם חווים. בברכת מסע מוצלח ומשמעותי, עליזה ציפר מנהלת בית י"ב ומנהלת המשלחת לפולין