בחירת מקומות התנדבות

הודעות לשכבות: 

תלמידים יקרים,

כידוע לכם, בהתאם לרפורמה החדשה "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" כוללת
תעודת הבגרות הבסיסית, בנוסף למקצועות הרגילים, ציון על התנדבותכם ותרומתכם לקהילה, המהווה תנאי הכרחי לזכאות לתעודת הבגרות.

ע"פ דרישות התכנית, המתפרסת על פני שלוש שנים, עליכם לתרום השנה 60 שעות במפגשים אישיים שבועיים בני שעתיים לשם מתן עזרה למוסדות קהילתיים שונים ובנוסף 9 שעות של התנסות מעשית קבוצתית.
תלמידי מגמת מחול/מוזיקה/תאטרון/קולנוע פטורים ממילוי הטופס