07/12 - הרצאתה של הגב' עדינה בר שלום

הרצאתה של הגברת עדינה בר שלום , בתו של הרב עובדיה יוסף.
בר שלום הסבירה לתלמידים על אורח החיים החרדי ,ועל גיוס חרדים לצבא.
בנוסף, היא הסבירה את חשיבות לימוד התורה וקיום המצוות.
כמו כן, היא סיפרה לנו על שילובן של נשים חרדיות באקדמיה ובעבודה.
שתי ההרצאות היו מרתקות ומעניינות .