נושאים למבחנים במתמטיקה

הודעות לשכבות: 

לתלמידים שלום:
ביום חמישי 8.2.2018 וביום שישי 9.2.2018 יערכו שני מבחנים במתמטיקה  ( מבחן + מועד ב')
ציוני המבחנים שייכים למחצית שנייה.
שימו לב: תלמיד שלא יגיע למבחן ביום חמישי , לא יוכל להבחן ביום שישי !


החומר למבחנים אלו:
לתלמידי 4 יחידות לימוד החומר לשני המבחנים:
פרק ראשון: חובה - תרגיל 1 – סידרה חשבונית + סידרה הנדסית
פרק שני: בחירה 2/3
תרגיל 2 – פונקציה ln(x) , חקירה
תרגיל 3 – פונקציה מעריכית  , חקירה + אינטגרל
תרגיל 4 – פונקציה   , אינטגרלים (פונקציה קדומה ושטחים)

לתלמידי 5 יחידות לימוד

החומר למבחן בתאריך 8.2.2018
פרק ראשון: חובה
תרגיל 1 – מקומות גיאומטריים (ישר + מעגל) ואליפסה
תרגיל 2 – ווקטורים גיאומטריים + אלגבריים
פרק שני: בחירה 1/2
תרגיל 3 - פונקציה מעריכית  , חקירה + אינטגרל
תרגיל 4 - פונקציה ln(x) , חקירה + אינטגרל

 

החומר למבחן בתאריך 9.2.2018
תרגיל 1 – אליפסה
תרגיל 2 – ווקטורים גיאומטריים + אלגבריים
תרגיל 3 – חקירת פונקצית ln(x)

 

בהצלחה לכולם
צוות מורי המתמטיקה.