לוח תגבורים חופשת פסח

הודעות לשכבות: 

שלום לכולם,

להלן לוח התגבורים במהלך חופשת הפסח.

 

שיעור יום חמישי 22/3 יום ראשון 25/3 יום שני 26/3
1 + 2 גוש ב תנך היסטוריה
  מיידענות - אתי שמואלי  יא2 + אורית גוטליב יא13+14- נעמי סיסלר
  חנ"ג - נורית אסף יא11 - ליאורה רייניש יא 6 - שי לסמן
  כימיה - אינגה משולם   תנך
  מדעי המחשב -צבי שירן   יא11 - ליאורה רייניש
3 + 4 לשון גוש א גוש ב
  יא3 - נעמה אבני  מדעי המחשב - צבי שירן מיידענות - אתי שמואלי 
             יא15+יא11 אסתי דוקץ ערבית - מאיה אשר חנ"ג - נורית אסף
  תנך תנך כימיה - אינגה משולם
  יא2 - אורית גוטליב יא3 + אורית גוטליב מדעי המחשב -צבי שירן
5 + 6 גוש א היסטוריה לשון
  מדעי המחשב - צבי שירן יא13+14- נעמי סיסלר                    יא15+יא11 אסתי דוקץ
  ערבית - מאיה אשר יא 6 - שי לסמן  
7 + 8 תנך    
  יא11 - ליאורה רייניש    

בהצלחה לכולם

הנהלת השכבה