רשימת המלווים למשלחת לפולין

רשימת המלווים למשלחת לפולין ראש גוש א' - נדב מרטל ראש גוש ב' - מיכל שאלתיאל צוות המורים המלווים: טל גרוסמן, רותם לצטר, עליזה אברהמי, נעמה אבני, אורנה בלומברגר, רחל בלעיש, מיכל ירס, הלנה פלתיאל, איילה טופז, אביטל דורנר, תמי ברנע, דרורית בילסיאק, רונית קאירי, איריס טל, שירה שקולניק, עומר קידן, רחל בורובסקי ואורלי כהן. צוות ההדרכה של "יד-ושם": אור-לאורר אסנת, סולומון ליאת, קלמרו גבריאל, גילה אורן, חני דגני, מלמד ניצה, חגית אליאס, גבעון מודי אשת עדות: וולפסטל מאשה נציגי תקשוב: עמי ארונזון ,עמוס שאול מלווים נוספים: 2 רופאות: רופאה אחת לכל גוש 2 מנהלנים מטעם חברת הללטורס קב"ט לכל אוטובוס מדריכים פולנים