שכבה י

הנחיות וחומר למבחן המעבר ל 5 יחידות מתמטיקה

מ ת מ ט י ק ה

חומר הלימוד למבחן המעבר לתלמידי י'  שעולים לשכבת י"א -  2017

5 יח"ל

 

א.  מבחן המעבר יערך בתאריך 27.8.17 , יום ראשון , בשעות  12.00-10.00 .

 

ב.  הנושאים למבחן:

הנחיות וחומר למבחן המעבר ל 4 יחידות מתמטיקה

מ ת מ ט י ק ה

חומר הלימוד למבחן המעבר לתלמידי י'  שעולים לשכבת י"א -  2017

4  יח"ל

 

א.  מבחן המעבר יערך בתאריך 27.8.17 , יום ראשון , בשעות 12.00-10.00 .

 

הנחיות לתלמידי שכבה י' לגבי ערעורים

 

לתלמידי שכבה י,

 

פרסום שיבוץ למגמות

כל תלמיד נדרש ללמוד מקצוע בחירה אחד בלבד ברמה של 5 יח"ל. רבים מתלמידי השכבה נרשמו ואף התקבלו לשני מקצועות בחירה.

תלמיד המעוניין לערער על שיבוצו למקצועות הבחירה רשאי לגשת לפרומה ולקחת טופס ערעור ולהחזירו עד ל 25.6.

 

הנחיות לגבי מבחן מעבר באנגלית 

עמודים

Subscribe to RSS - שכבה י